Política de privacitat

Tota comunicació amb DHR Custom Guitars per qualsevol medi o a través de la seva direcció de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés per a que les seves dades personals siguin incroporades a fixers de titularitat de DHR Custom Guitars, la direcció del qual és C/ lo Gaiter del Llobregat, 68-70 1º 2ª, 08820, El Prat de Llobregat.

Aquestes dades de caràcter personal seràn tractades conforme al disposat per la Lley Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret de accés, rectificació, cancelació i oposició amb respecte a les dades personals que consten en els expressats fixers, poguent revocar el seu consentiment per escrit en qualsecol moment.

Per a això ho podràn fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

DHR Custom Guitars
C/ Lo Gaiter de Llobregat, 68-70 1º 2ª
08820 El Prat de Llobregat